Vi ger ditt hus ett hjärta.

WIKMANS VVS

Vi utför servicearbeten, installationer och entreprenader där vatten hanteras på något sätt.
Det har vi gjort i över 50 år.

VS

Tappvatten, värme och avlopp i duschrum, badrum och kök m.m.

VATTENFÖRSÖRJNING

Pumpanläggningar, vattenrening i fastigheter, villor, industri, jordbruk m.m.

BEVATTNING

Anläggningar för bevattning av ytor, gräs, planteringar, ridbanor m.m.

UPPVÄRMNING

Värmepumpar och pannor anslutna till vattenburna system. Distributionssystem som radiatorer, golvvärme m.m.

ENERGI

Solceller för produktion av solel, exempelvis i kombination med vattenburna system som värmepump m.m.

VÅRA KUNDER

Vi utför arbeten åt privatpersoner, företag och som underentreprenad.
Vi är främst verksamma på Mälaröarna men tar uppdrag runt hela Stockholm.

PRIVATPERSONER

Vi utför service och installationer i villor, radhus, fritidshus och bostadsrätter.

FÖRETAG

Vi utför servicearbeten, installationer och anpassningar på lokaler och industrier.

UNDERENTREPRENAD

Som totalentreprenör kan du känna dig säker och trygg med vår insats.

ROT-AVDRAGET

Som konsument kan du göra ROT-skatteavdrag för VVS-tjänster.

 • Vad är ROT-avdrag och vad innebär det?

  Ett ROT-avdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

  Den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ. Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som nuvarande RUT-arbeten. Underlaget för skattereduktion utgörs av arbetskostnaden.

  Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja sin del av avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x 100 000 kronor = 200 000 kronor och då blir skattesubventionen 100 000 kronor.

  Läs mer om ROT-avdraget här.

 • Exempel på ROT-arbeten

  Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller äger och som dina föräldrar bor i.

  Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

  Nedan följer exempel på vad du kan få respektive inte få skattereduktion för.

  Observera att listan inte är fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

  BADRUM

  Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

  BADRUMSINREDNING

  Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

  BERGVÄRME

  Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

  BLANDARE

  Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

  BRUNNSBORRNING

  Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

  JORDVÄRME

  Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

  KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

  Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. Förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det.
  Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

  KRANAR

  Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

  KÖK

  Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

  MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP

  Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden.
  Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

  OLJECISTERN – RENGÖRING

  Rengöring av oljecistern ger rätt till skattereduktion. Observera att skattereduktion endast medges för den arbetskostnad som avser rengöringen av oljecisternen. Skattereduktion medges inte för kostnader som avser exempelvis kontroll, verktyg, maskintid och transport.

  OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS

  Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

  POOL

  Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset.
  Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.

  SANITETSPORSLIN

  Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

  SERVICE OCH REPARATIONER

  Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.

  SOLPANELER

  Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.

  TILLBYGGNAD

  Om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

  TREKAMMARBRUNN — AVLOPP

  Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

  VÄRMEPANNA

  Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.

  VÄRMEPUMP

  Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

KONTAKTA OSS

Ring: 08-560 449 00


Wikmans VVS AB

Vallviksvägen 116
17961 STENHAMRA

08-560 449 00
vvs@wikmansvvs.se


TEAM

Krister Wikman

Krister Wikman

krister@wikmansvvs.se

Henrik Hagenvald

Henrik Hagenvald

henke@wikmansvvs.se

Erik Öman

Erik Öman

erik@wikmansvvs.se

Adam Selin

Adam Selin

adam@wikmansvvs.se

Daniel Salomonsson

Daniel Salomonsson

danne@wikmansvvs.se

Tomas Färhammar

Tomas Färhammar

tojje@wikmansvvs.se

Hugo Spegel

Hugo Spegel

hugo@wikmansvvs.se

Kalle Karlsson

Kalle Karlsson

kalle@wikmansvvs.se

Christian Rollfelt

Christian Rollfelt

christian@wikmansvvs.se

Mattias Gustafsson

Mattias Gustafsson

mattias@wikmansvvs.se

JOBBA HÄR

Vi söker en duktig och erfaren VVS-Tekniker, eller som vi brukar säga – en ”Husdoktor”.
Om du tror att du är rätt person och skulle trivas hos oss så tveka inte att fylla i formuläret.
Välkommen med din ansökan!